top of page

PUHETERAPEUTTI

SARI KOIVISTO

Luotettavaa ja lämminhenkistä puheterapiaa Turussa

Puheterapia

MITÄ ON PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti.

 

Puheterapian tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista ja parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapialla voidaan kuntouttaa erilaisia vuorovaikutuksen, kielen, puheen ja äänen häiriöitä, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia sekä nielemisvaikeuksia. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä, tai ne voivat johtua myöhemmästä sairaudesta tai vammasta.

Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu vastaanotolla tai asiakkaiden arkiympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Puheterapeutti suunnittelee ja toteuttaa kuntoutuksen, ohjaa vanhempia, omaisia ja lähiympäristöä sekä ohjaa tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä. Puheterapia perustuu terapiasuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. Puheterapia toteutuu aina yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Puheterapia on usein varsin tiivistä ja pitkäaikaista. Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä on tärkeää.

TIETOA SARISTA

sarikoivisto.png

Hei,

olen puheterapeutti ja opiskellut Turun yliopistossa, valmistuin vuonna 2014. Aloitin puheterapeutin työt Turun kaupungin palveluksessa. Arvioin ja kuntoutin lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöitä. Vuonna 2016 aloitin työt yksityisellä sektorilla, jossa teen kuntoutustyötä lasten kanssa. Minulle on tärkeää asiakkaiden ja heidän läheistensä aito kohtaaminen ja kuunteleminen. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti viivästyneen kielenkehityksen sekä puhemotoristen pulmien ja vuorovaikutukseen liittyvien vaikeuksien kuntoutus.

 

Täydennän osaamistani käymällä säännöllisesti täydennyskoulutuksissa. Koulutusten aihealueita ovat olleet muun muassa kielellinen erityisvaikeus, oraalimotoriset ja puhemotoriset häiriöt sekä puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot. Kuntoutan asiakkaita vastaanotollani Turun keskustassa sekä päiväkodeissa, kouluissa tai asiakkaiden kotona Turussa ja lähikunnissa. 

Vastaanottoni sijaitsee osoitteessa Lounatuulet Yhteisötalo,Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. Tiloissa ei ole ollut eläimiä, mutta esimerkiksi opaskoiran tuominen tiloihin on sallittua.  

Lisäksi kuntoutan asiakkaita päiväkodeissa, kouluissa tai asiakkaiden kotona Turussa ja lähikunnissa.

Koulutukset

Puhemotoriikan perusteet, 2022 

Etäterapiakoulutus 2020 

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus 2019 

Kuvakommunikaatiokoulutus (AAC) 2018 

Puheen ymmärtämisen kuntoutus –workshop, 2018 

Oral placement therapy 1 ja 2; 2016, 2017 

Tukiviittomien alkeis- ja jatkokurssit; 2012, 2015

Kielitaito 

suomi, ruotsi, englanti, saksa 

Puheterapiapalveluita tarjoan ainoastaan suomeksi

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot

Kuvat, tukiviittomat, muut kommunikoinnin apuvälineet

MITEN PUHETERAPIAAN?

Lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta ja sen kustantaa joko Kela, kunta tai vakuutusyhtiö. Puheterapia perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka laatii moniammatillinen työryhmä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa.

 

Minulla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa puheterapiaterapiapalveluiden toteuttamisesta. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta.

 

Puheterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti esimerkiksi äännevirheiden vuoksi. 

LISÄTIETOJA:

OTA YHTEYTTÄ

Kuntoutuspaikkojen tilannetta voi tiedustella puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen avulla. Kelan kustantamaan puheterapiaan paikkoja vapautuu muutaman kerran vuodessa. Omakustanteisesti puheterapiaan pääsee yleensä muutaman viikon kuluessa. 

Kiitos viestästäsi! Olen yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Sari
Miten puheterapiaan
Ota yhteyttä
bottom of page